1. Algemeen

Als Korfbalclub Sint-Gillis-Waas vzw. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Korfbalclub Sint-Gillis-Waas vzw.
Zetel: Kattestraat 2A; 9170 Sint-Gillis-Waas
Emailadres: sint.gillis.waas@korfbal.be


Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.